Domů / Domov / Prodlužuje manželství život ?

Prodlužuje manželství život ?

Podle mnoha odborníků zní odpověď na tuto otázku ano. Dlouhodobé manželské svazky jsou údajně zdraví prospěšné – obecně je to myšleno tak, že pro lidi je stabilní partnerský vztah zárukou jistoty a psychické pohody, která se nutně odráží i našem fyzickém těle.

Podle odborníků lidé potřebují i jakýsi stereotyp, který nám dodává pocit zázemí, bezpečí. Ale tak jako ve většině případů, i na tomto poli si odborníci odporují. Podle posledních průzkumů o manželství a jejich vliv na zdraví a dlouhověkost je to úplně jinak.

 Mýtus o manželství

Podle některých sociologů je tvrzení, že manželství zlepšuje zdraví a prodlužuje život pouhým mýtusem. Ve Švýcarsku byl proveden rozsáhlý výzkum, kterého se zúčastnilo více jak 11 000 Švýcarů . Účastníci výzkumu, kteří byli sezdáni, ale i žijící single odpovídali právě na otázky týkajících se jejich  dlouhodobého zdraví. Výzkum přinesl zajímavé poznatky. Lidé žijící v partnerském svazku uváděli stejný, nebo horší zdravotní stav než za svobodna. U většiny z nich se i s ohledem na zvyšující se věk se mnohdy zdraví zhoršovalo. Pokud se lidé oženili nebo vdávali již nemocní, v manželském svazku se jejich zdraví nijak nezlepšovalo. Rovněž se nijak výrazně nelišila věková hranice úmrtí mezi sezdanými, či svobodnými.

Kdo to rozsoudí?

Jako u většiny záležitostí na světě bude pravda někde uprostřed, neboli vše má dvě mince. Můžete nalézt hodně článků o prospěšnosti manželství. Některé uvádí, že je prospěšné především pro muže, na ženy údajně takový vliv nemá, jsou-li vdané, nebo svobodné. Nové výzkumy tedy uvádí něco jiného. Změnilo se něco v naší společnosti? Mění se partnerské svazky? Je možné tohle generalizovat, nebo zastáváte názor, že každý je individualita a tím je dané i vnímání partnerských vztahů? Ovlivňuje váš partner vaše zdraví podle vašeho názoru pozitivně,  či negativně? Asi každý odpovíme trochu jinak. Každopádně se odborníci shodují alespoň v tom bodě, že pokud je partnerský vztah výrazně nevyhovující, rozhodně se to odráží na naší psychice a tím na našem fyzickém zdraví. A jak s tím naložíme je jen na nás!